Ailt, agallaimh, scéalta, dánta agus amhráin ó irisleabhair na Féile (1991-2014). Léiriú ar stair chultúrtha, shóisialta, pholaitíochta agus theangolaíoch Ghaeltacht Chonamara.