Buíochas

Tá muid buíoch de gach duine a chuidigh linn an tionscadal seo a chur i gcrích. Áirítear anseo Coiste Fhéile an Phléaráca, foireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, maoinitheoirí go léir an Phléaráca, agus chuile dhuine a chuidigh leis na hIrisí a scríobh, na grianghraif a ghlacadh, taifid a dhéanamh ar na himeachtaí, agus go deimhin na himeachtaí go léir a reáchtáil.