Faoi Iris an Phléaráca

Foilsíodh Iris an Phléaráca gach bliain mar chuid den Fhéile. Is san Iris a bhí Clár na Féile agus cur síos ar na himeachtaí éagsúla. Bhí grianghraif ann d’imeachtaí na bliana, fógraí, agus eolas áitiúil. Is san Iris freisin a bhí ailt spéisiúla faoi chultúr, faoi stair, agus faoin saol i nGaeltacht Chonamara agus in Árainn. Tugadh deis don aos óg scríbhneoireacht nuachumtha – idir fhilíocht agus ghearrscéalta - a fhoilsiú freisin.

Bhí téamaí coitianta le feiceáil go rialta in imeachtaí na Féile, agus in Iris na Féile – an cultúr, na healaíona, an pobal – ach bhí an teanga agus an pobal teanga i gcroílár gach rud a rinneadh don Phléaráca. Baineadh leas as Eagarfhocal na hIrise, agus as ailt eile sna hIrisí, chun teachtaireachtaí follasacha a thabhairt do pholaiteoirí, do na hÚdaráis Áitiúla, d’eagraíochtaí Stáit agus do na meáin Ghaeilge faoin gcaoi ar chaith siad leis an teanga agus le pobal na Gaeltachta, agus moltaí stuama ag an gCoiste Eagarthóireachta le dul i ngleic le dúshláin éagsúla phobal na Gaeltachta.